סיכומי הפורום - הארכיונאי הישראלי

24/03/2022
סיכומי הפורום 'הארכיונאי הישראלי' נכתבים עבור מידע@ון האיגוד כל שלושה חודשים ע"י נוני ירון

הארכיונאי הישראלי - סיכום יולי-ספטמבר 2022 - קישור

הארכיונאי הישראלי - סיכום אפריל-יוני 2022 - קישור

הארכיונאי הישראלי - סיכום ינואר-מרץ 2022 - קישור

הארכיונאי הישראלי - סיכום אוקטובר-דצמבר 2021- קישור

הארכיונאי הישראלי - סיכום יולי-ספטמבר 2021 - קישור

הארכיונאי הישראלי - סיכום אפריל-יוני 2021 - קישור

הארכיונאי הישראלי - סיכום ינואר-מרץ 2021 - קישור

הארכיונאי הישראלי - סיכום ספטמבר-נובמבר 2020 - קישור

הארכיונאי הישראלי - סיכום אפריל-אוגוסט 2020 - קישור