השתלמות מקצועית בתחום הארכיונאות ברשויות המקומיות - 2022

27/06/2022
האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע ומרכז השלטון המקומי פותחים מחזור נוסף של השתלמות מקצועית בתחום הארכיונאות ברשויות המקומיות!

התוכנית שמה דגש על ארכיונים ברשויות המקומיות, אך יש בה גם התייחסות להיבטים כללים בתחום, כך שהיא מתאימה לכלל הארכיונים.

תוכנית ההשתלמות חופפת את תוכנית ההשתלמות שהתקיימה בשנה שעברה ועל כן מתאימה למשתתפים חדשים בלבד.

לנוחיות המשתתפים, המפגשים כולם יערכו בזום במהלך נובמבר 2022 – ינואר  2023, בימי שלישי, משעה 13:30 ועד 16:00, למעט סיור אחד של יום מלא, בארכיון העיר רעננה בין השעות 9.30 – 15.30
בכל מפגש 2 הרצאות שונות, והפסקה של רבע שעה (15:15-15:00)
המפגשים הם שבועיים (למעט במקרים של חגים)

לתשומת לבכם : הרישום הוא לכל הקורס (לכל המפגשים)!
לרישום לקורס - קישור
למידע נוסף באתר מרכז השלטון המקומי - קישור


משתתפים מהרשויות המקומיות יהיו זכאים בסיום הקורס לקבל תעודה המזכה גמול השתלמות של מרכז השלטון המקומי, בכפוף להנחיות ועדת גמול השתלמות.

לשאלות לגבי הרישום יש לפנות ישירות למרכז השלטון המקומי:
נירה 03-6844253 nira@masham.org.il
שמרית 03-6844248 register@masham.org.il

לשאלות בנושאים אחרים ועל תכני הקורס אפשר לפנות אורית גפני: archive@jordanvalley.org.il

פרטים לגבי המפגשים:
מפגש ראשון – 15/11/22
14:15-13:30 פתיחה: חטיבת הארכיונים ברשויות המקומיות והסבר לקראת הקורס -
רחל ריינשטיין (מנהלת ארכיון העיר רעננה) , אורית גפני (מנהלת ארכיון מועצה אזורית בקעת הירדן)- רכזות תוכן ומנהל, ילנה נוי - סגנית ראש מנהל ללימודים מוניציפאליים מרכז השלטון המקומי
16:00-14:30 ארכיון וארכיונים של רשויות על קצה המזלג – לירון גורפינקל, מנהלת ארכיון זיכרון יעקב /גליה דובידזון, מנהלת ארכיון לתולדות פתח תקווה על שם עודד ירקוני
מפגש שני – 22/11/22
15:00-13:30 החוק בעבודת הארכיון - לריסה שניטקינד, מנהלת ארכיון תל אביב יפו
16:00-15:15  הארכיון ברשת - הדס אביבי, מנהלת ארכיון רחובות
מפגש שלישי – 29/11/22
15:00-13:30 ניהול רשומות והערכת רשומות – לריסה שטינקינד, מנהלת ארכיון תל אביב יפו
16:00-15:15 ארכיון ומוזאון - גלית שאול, מנהלת בית ראשונים, הרצליה

מפגש רביעי –13/12/22
15:00-13:30 הקשר בין מנהל הרשומות ליחידות הרשות - לריסה שניטקינד, מנהלת ארכיון תל אביב יפו
16:00-15:15 מידע גינאלוגי בחומר הארכיוני - גליה דובידזון, מנהלת ארכיון לתולדות פתח תקווה על שם עודד ירקוני
מפגש חמישי – 20/12/22
15:00-13:30 היבטים פיזיים לארכיון - אילן ברק, מנכ"ל קומפקטוס מערכות אחסון
16:00-15:15 החומר הארכיוני בארכיון: קליטה, סידור ורישום, -נוני ירון, ארכיונאית - אוצרת אוספים מיוחדים, גמלאית ארכיון לתולדות פתח תקווה על שם עודד ירקוני
מפגש ששי – 27/12/22
15:00-13:30 ניהול ארכיון - מיכל הנקין, יו"ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע ומנהלת ארכיון חיפה - לשעבר
16:00-15:15 אוספים מיוחדים בארכיון, תיעוד ומיזמי תיעוד: (תצלומים, סיפורי חיים, תיעוד בעל פה ועוד) –נוני ירון, ארכיונאית - אוצרת אוספים מיוחדים, גמלאית ארכיון לתולדות פתח תקווה על שם עודד ירקוני
מפגש שביעי– 03/01/23
13:30-15:00 עבודת הארכיון ברשות המקומית - תמר פיליפ, מנהלת ארכיון חיפה
15:15-16:00 סיכום: רחל ריינשטיין, החטיבה לארכיונים ברשויות מקומיות , אורית גפני, ילנה נוי, המרכז לשלטון מקומי
מפגש שמיני חגיגי – 12/01/23
9:30 – 15:30 סיור בארכיון העיר רעננה
• מהלכה למעשה: החומר הארכיוני בארכיון
• הארכיון ומערכת החינוך , הארכיון ומיזמים קהילתיים, מערך מתנדבים בארכיון

מסמכים מצורפים

סילבוס לקורס