תוכנית השתלמויות - 2023

29/12/2022
שלום רב,
לפניכם התוכנית לפעילויות המתוכננות במהלך שנת 2023.
התוכנית כוללת השתלמויות המאורגנות על ידי הוועדה להשתלמות מקצועית באיגוד, ואירועים בהם האיגוד נוטל חלק.

ימי עיון ופעילות:
12.03.2023 - יום הרליץ


השתלמויות מקצועיות:
סדנה ללימוד כלים דיגיטליים מתקדמים03.01.2023-14.02.2023
קורס יסודות 2023 - הקורס יפתח ב- 20.03.2023
מפגשים אזוריים 2023- פרטים מלאים
רשויות מקומיות 2023