תאגיד שידור ציבורי חיוני להנגשת המורשת לציבור – אל תפגעו ב- כאן!

31/01/2023
האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע מביע דאגה עמוקה לנוכח הכוונות לפגיעה בתאגיד השידור הציבורי עד כדי סגירתו המוחלטת, וקורא לעצור את המהלך המתוכנן בעודו באיבו.

לתאגיד שידור ציבורי שאינו תלוי באינטרסים מסחריים, דוגמת ה-BBC באנגליה או ה-PBS בארה"ב, תפקיד חיוני בשמירה על איכות המידע המוגש לציבור; בהנגשה בלעדית של תכנים בעלי ערך ציבורי, תרבותי חברתי ולאומי, אשר אין להם מקורות מימון חיצוניים; במתן קול למגוון הקהילות, הזרמים והשפות של החברה הישראלית – הקולות החלשים והמודרים בכלל זה; במימוש זכות הציבור לדעת באמצעות יזום תחקירים ביקורתיים כ"כלב השמירה של הדמוקרטיה", אשר ערוצי התקשורת המסחריים מנועים מלהציע להם בית.

תאגיד השידור הציבורי הוא ראש וראשון לשימור המורשת של החברה הישראלית באמצעות הארכיון המקיף ויקר הערך שלו, האוצר חומרים אור-קוליים מראשית ההתיישבות הציונית בארץ ועד ימינו, והשימוש הנרחב הנעשה בהם בפעילות השוטפת והנגשתם הציבורית חינם אין כסף בכלים טכנולוגיים מן המתקדמים בעולם. חומרי ארכיון אלו הם נשמת אפה של ההיסטוריה הישראלית והיהודית. פגיעה בתאגיד פירושה גם פגיעה במורשת היסטורית זאת בהיקפים חסרי תקדים וחסרי תחליף וסגירתו תפגע בחיבור הציבור לשורשיו.

כאמונים על עקרונות הנגישות לחומרי ארכיון ומורשת בכלל, כפי שהם באים לידי ביטוי באמנות הבינלאומיות, באמנת ארכיונאי ישראל ובחוק הארכיונים הישראלי – מאבני הפינה של הדמוקרטיה בישראל - אנו קוראים לשרים ולראשי המשרדים הנוגעים בדבר, לשמור על עצמאות תאגיד השידור ולשקוד על פיתוחו לטובת תיעוד וחקר המורשת של כל מרכיבי החברה בישראל.

האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע (ע"ר)