האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע הוא עמותה מקצועית


מספר עמותה 58-002-122-8
מלכ"ר 941404402
הכתובת: ת.ד. 9087, חיפה 3109003

לחידוש הרשמה, תשלום דמי חבר שנתיים (120 ש"ח) או תשלומים אחרים לימי עיון ופעילות, אפשר לשלם בשתי דרכים:
1יש לשלוח המחאה לפקודת האיגוד הישראלי לארכיונאות ומידע
 לכתובת: האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע, קיבוץ נצר סרני, 7039500
2. העברה בנקאית
פרטי חשבון: האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע 
בנק לאומי מספר 10
סניף דניה מספר 635
מספר חשבון 1049780
יש לרשום מי מבצע את ההעברה ועבור מי בוצעה בעיקר כשמדובר בקיבוץ/מושב/מפעל/מוסד

אם חלו שינויים בפרטים שברשות האיגוד (כגון כתובת להתקשרות) אנא צרפו את השינויים יחד עם התשלום.
חברים הזקוקים לדרישה לתשלום עבור המעביד, ישלחו בקשה בדוא"ל לוועדת כספים gizbarut.aia@gmail.com