האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע הוא עמותה מקצועית


מספר עמותה 58-002-122-8
מלכ"ר 941404402
הכתובת: ת.ד. 9087, חיפה 31090

לחידוש הרשמה ותשלום דמי חבר שנתיים יש לשלוח המחאה על סך 120 ש"ח לפקודת האיגוד הישראלי לארכיונאות ומידע
 לכתובת: האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע, ת"ד 9087, חיפה, 3109003
אם חלו שינויים בפרטים שברשות האיגוד (כגון כתובת להתקשרות) אנא צרפו את השינויים יחד עם התשלום.
חברים הזקוקים לדרישה לתשלום עבור המעביד, ישלחו בקשה בדוא"ל לוועדת כספים gizbarut.aia@gmail.com