אמנת שירות


אנו, העובדים בארכיונים, שואפים לממש את ייעוד הארכיון: "לאצור ולשמור חומר ארכיוני בעל ערך היסטורי, על-מנת להעמידו לעיון של הגוף היוצר והציבור הרחב במהירות, במדויק ובשלמות לצורכי לימוד, עיון ומחקר."

ביסוד עבודת הארכיונאי עומד שרות מקצועי, אדיב, אמין ויעיל, הניתן בתום לב בשקיפות ועל פי נורמות של מינהל תקין תוך שמירה על בטחון המדינה, מערכת יחסי החוץ שלה, צנעת הפרט וזכויות בעלי החומר הארכיוני והמעיינים כפי שבאים לביטוי בחוק הארכיונים, בחוקים הנוגעים לעבודתנו ובקוד האתי של איגוד הארכיונאים בישראל.

על-מנת לממש הייעוד בצורה הטובה ביותר אנו מאמינים ודבקים בעקרונות המנחים את צעדינו, כמפורט להלן:

זכותו של כל אדם לממש את שאיפתו להגיע אל חקר האמת האובייקטיבית באמצעות שימוש במקורות הראשוניים והאחרים האצורים בארכיון.

 • אנו מחויבים לעקרון השוויון למתן שרות ללא משוא פנים ולגילוי נאות.
 • אנו מחויבים למתן שרות איכותי ומקצועי ברמה הגבוהה ביותר.
 • אנו מחויבים לפעול תוך התמקדות בצורכי הלקוח ובציפיותיו, תוך התחשבות בהערותיו ובבקשותיו.
 • מתוך הכרה בחשיבות הארכיון לתרבות ולחברה, אנו מחוייבים לפעול לקרוב הציבור לארכיון ולאוצרות הגנוזים בו.
 • מתוך הכרה בחשיבות השרות אנו פועלים ככל האפשר לטיפוח האיכות המקצועית שלנו ומצהירים על מחויבותנו לספק את מכלול השרותים לשביעות רצונם של לקוחותינו, כמפורט להלן:
 • מתן השירות בארכיון יתבצע על ידי עובדים מקצועיים שהוכשרו לכך, והפועלים באופן מתמיד להרחבת הידע המקצועי שלהם.
 • אנו מתחייבים לרכוש את כל הידע הדרוש לבקיאותנו באוספי הארכיון ובתכניהם.
 • אנו מחויביים להשיב במגוון ערוצים על כל פניה של לקוח ביעילות ובאדיבות תוך עמידה בלוח-זמנים נאות.
 • אנו מחויבים בגילוי יוזמה לאיסוף שיטתי של כל המקורות הראשוניים והעמדתם לעיון הציבור.
 • אנו מתחייבים להציג מדריכים, רשימות ומפתחות לשימוש הלקוחות, על-מנת שיסייעו בידם באיתור המידע המבוקש ובדלייתו.
 • אנו מתחייבים לתת סיוע עיוני ומעשי באיתור מידע ובדלייתו, הסבר מפורט וברור על הדרך לאיתור החומר הארכיוני ולקבלתו לצורכי לימוד, עיון.
 • אנו מתחייבים בהגשת כלל המידע הקיים בנושא הנחקר תוך שמירה על זכויות יוצרים וצנעת הפרט ובהתאמה לחוקים הרלוונטיים.
 • אנו מתחייבים להפנות את הלקוחות למקורות מידע נוספים הנמצאים בארכיונים אחרים ולמומחים מקצועיים.
 • אנו שואפים למתן שירות בסביבה נאותה, בתנאים פיסיים מתאימים ונוחים , באמצעות ציוד ועזרים טכניים מתקדמים.
 • אנו מתחייבים לפעול בשיתוף פעולה עם גופים חברתיים וחינוכיים בקהילה על מנת לחשוף ולהציג את תכני הארכיון בפני הציבור הרחב ולהשתלב בפעילות החברתית והתרבותית המתקיימת בארץ ובחו"ל.
 • אנו מצהירים על מחויבותנו לפעול לקידום מתמיד של רמתנו המקצועית ואיכות השרות, ולהעלאת שביעות הרצון של הלקוחות, ומתחייבים לשיפור מתמיד תוך התיחסות למשוב הלקוח וישום הצעות היעול.