ארגון ארכיונאי הקיבוצים והמושבים


ארגון ארכיונאי הקיבוצים והמושבים - הקיבוץ והמושב משמרים את עברם - לחיזוק עתידם.

מארכיונים יישוביים בודדים לרשת ארכיונים אחת.

מטרות הארגון
  • טיפוח המודעות לשימור וטיפול באוצרות הרוח המצויים ביישובים הקטנים;
  • בניית רשת ארצית ואזורית של ארכיונאי ההתיישבות;
  • יעוץ ארגוני ומקצועי לארכיונאים;
  • עידוד ארכיוני 'האזור' להתארגנות אזורית לצורך סיוע הדדי וארגון השתלמויות;
  • עידוד וסיוע בהקמת ארכיונים אזוריים במסגרת המועצות האזוריות;
  • ייצוג ארכיונאי ההתיישבות במסגרות ארציות, בוועדות מקצועיות, בפני מוסדות ממלכתיים ותנועתיים;
  • קידום הארכיונאות ביישובים באמצעות העברת מידע בביטאון ניירי, באתר אינטרנט, בקיום כנסים, ימי עיון וסיורים.

הארגון פועל בחסות מרכז המועצות האזוריות, במסגרת הועדה לארכיונים, וישיג את מטרותיו תוך שיתוף פעולה עם האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע.