מפגשי "קפה שישי" 2009 - 2012

21/07/2014
מפגש
תאריך
נושא
צרופות
14
20/07/2012
שיתופי פעולה בין ארכיונים למען העצמת המיקצוע
ללא סיכום
13
20/01/2012
תעוד בהווה על ידי הארכיון – האם מתפקידו של הארכיון, ודרכי תיעוד ותיקצוב
סיכום
12
04/11/2011
ארכיונים ואוספים אישיים
סיכום
11
27/05/2011
סוגיות ודילמות הקשורות בחומרים בעלי ערך גנאולוגי
ללא סיכום
10
25/03/2011
אוספי "אמפרה"
סיכום
9
28/01/2011
"נהלים בחדר העיון של הארכיון"   
סיכום
8
02/07/2010
"ארכיונים אישיים"
סיכום
7
10/05/2010
"ארכיון היברידי"
סיכום
6
12/03/2010
גיבוש עמדתנו לגבי מיזמים להעתקה ושכפול דיגיטליים של אוספים וארכיונים בידי גופים חיצוניים
סיכום
5
25/12/2009
ארכיונים של אוניברסיטאות ומוסדות מחקר    להרחבהסיכום
3
25/09/2009
איך לרתום את האינטרנט לעבוד בשבילך?   
סיכום
2
07/08/2009
זכויות אדם, אזרח ותושב בארכיון
סיכום
1
03/07/2009
מרכיבי המקצוע
סיכום