קשרים עם איגודים בחו"ל 2007 - 2012


תאריך

אירוע/מפגש 

דו"ח /  הסבר 

אוגוסט  2012

קונגרס לארכיונאים שנערך בבריזביין אשר באוסטרליה, מצורף תקציר ההרצאות ודיווח מהכנס שרשמה מיכל הנקין.

תקציר

דצמבר 2012

דיווח של שי דרורי מכנס AMIA בסיאטל ASSOCIASION OF MOVING IMAGES ARCHIVISTS

דיווח מהיום הראשון

 

דוח יום שני בכנס

מרץ 2011

בחודש מרץ ביקרו בארץ הנציגים של ועדת ההיגוי של האיגודים המקצועיים SPA באיגוד הארכיונים הבינלאומיICA. סיכום הביקור כפי שנכתב על ידם, תצלומים שצולמו כאן  ועוד מידע על פעילויות במסגרת בינלאומית של הועדה ניתן למצוא בקובץ המצורף

ניוזלטר

יולי 2010

דפי המידע של החטיבה הבינלאומית של האיגודים המקצועיים

כתב העת

ינואר 2010

כתבה על האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע בכתב העת של החטיבה הבינלאומית של איגודים מקצועיים ב- ica

המאמר

17-21.11.2009

XLI International Conference of the Round Table on Archives – CITRA

סיכום הכנס מיכל הנקין וגליה דובידזון

9-10.11.2009

דיווח מכנס IIAS 2009, טריאסט איטליה

דו"ח אילנה בודובסקי ר' יחידת הפיקוח גנזך המדינה

7-9.12.2009    

sma/ica-Section for Municipal Archives/ International council on Archives

דו"ח ציונה רז, מנהלת ארכיון העיר  תל-אביב

24.5.2009

מפגש עם ארכיונאיות מרומניה 24.5.2009

מפגש עם ארכיונאיות מרומניה

16.11.2007     

האספה הכללית של חטיבת האיגודים המקצועיים שהתקיימה בקוויבק.

יו"ר האיגוד באספה הכללית ICA/SPA