תכנית מיוחדת ברמה של תואר MA


האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע מציע לסטודנטים הלומדים לתואר שני ושלישי במחלקות ללימודי מידע באוניברסיטת בר אילן להרחיב את מעגל הידע המקצועי שלהם ולקבל הכשרה בתחום ניהול תיעוד היסטורי ארגוני, חברתי ותרבותי – ארכיונאות. במסגרת התכנית הייחודית יינתנו קורסים על ידי מרצים בעלי תארים אקדמיים בתחום הארכיונאות. התכנית תתרכז בסמסטר אחד והקורסים הנכללים בה יינתנו לסטודנטים בנוסף לתכנית הרגילה של אוניברסיטת בר אילן. בסיום התכנית יקבל הסטודנט תעודה חתומה על ידי הרכזת האקדמית של התכנית, יו"ר האיגוד וגנז המדינה.