יסודות הארכיונאות

מטרת ההשתלמות: להקנות לעובדים בארכיונים, במגנזות ובמרכזי התיעוד והמידע מיומנויות מקצועיות לניהול
איכותי, רווחי ויעיל. הקורס הינו מבוא לקורס לימודי תעודה "ארכיונאי מורשה" המתקיים במכללות.
נושאי הלימוד: מושגי יסוד בארכיונאות, ניהול רשומות, שימור ושיקום, אוספים מיוחדים,
המחשב בשירות הארכיון ועוד.
אוכלוסיית היעד: עובדים בארכיונים, במגנזות ובמרכזי תיעוד מידע, בעלי 12 שנות לימוד.

לפרטים - רחל ריינשטיין
rachelr@raanana.muni.il