ועדות האיגוד 2020-2016


חברות ואתיקה:
יו"ר: נוני ירון
חברות וחברים: אניס קרעאווי, נורית תור

כספים :
יו"ר: תמר פיליפ
חברות וחברים: אורי בראל, תמר פיליפ, יגאל סתרי, יעל אריאלי

ביקורת: 
יו"ר: יהודית שפיצר
חברה: תמר עמירן

השתלמויות:
יו"ר: ד"ר לביא שי
חברות וחברים: רחל ריינשטיין, מאיה רייטן, רחל משרתי, לריסה שניטקינד, חובב צפריר


מחשוב: 

יו"ר: מאשה זולוטרבסקי 

חברות: לריסה שניטקינד, מילכה הרטל


:קשרים בינלאומים

יו"ר: רחל משרתי

חברות: גליה דובידזון, זהר אלופי


רשתות חברתיות ופרסומים: 

יו"ר: הדס אביבי

חברות וחברים: נוני ירון, דני ברזילי


:ועדה לחוק הארכיונים

יו"ר: זהר אלופי 

חברות וחברים: מיכל הנקין, יהודית שפיצר, אילנה אלון, אילנה בודובסקי, נאוה איזין