מדריכים, מאמרים, סטמדרטים

13/11/2014

מדריכים, best practices, סטנדרטים מקצועיים שנכתבו ע"י חברי האיגוד במסגרת מחקר בארכיונאות ובשיתוף פעולה עם הגופים העוסקים בשימור המורשת