מדריכים ומאמרים


שנכתבו ע"י חברי האיגוד במסגרת מחקר אקדמי, מקצועי ובשיתוף פעולה עם גופי מורשת אחרים

מדריך מעשי לניהול רשומות ברשויות מקומיות, נכתב במקור ע"י Salome Rohr, תרגום: אביבה סופר

כללי האתיקה המקצועית (הקוד האתי הבינלאומי),  פורסם ב"מידע" מספר 53, מרץ 2000, תרגום - ציונה רז, אמירה שטרן, אביבה סופר וזהר אלופימילון מונחי ארכיונאות. האיגוד הארכיוני בישראל, ועדת המינוח, 1993