תקנון האיגוד

07/12/2014
באסיפה הכללית של האיגוד, בתאריך 8.11.2017, שנערכה במסגרת הכנס השנתי בירוחם,  אושר התקנון המצורף כאן.