תוכנית ההשתלמות 2015

להלן תוכנית ההשתלמות של האיגוד לשנת 2015 בראשי פרקים. התוכנית מתייחסת למכלול פעילות ההעשרה וההכשרה המקצועית שמציע האיגוד לחברים בו, ברמות שונות ומגוונות. כלקח מהשנה שעברה צמצמנו את מספר ימי העיון, מתוך הבנה שנוסף על הפעילות של האיגוד ישנה עוד פעילות של ארגון ארכיונאי הקיבוצים והמושבים, גופי מורשת נוספים, וכן פעילות המתוכננת במסגרת אשכולות אזוריים.

לתכנית