מפת הארכיונים


מפת הארכיונים נבנתה במסגרת פרויקט רא"י - רשת ארכיוני ישראל. הפרויקט מטעם משרד ראש הממשלה, מנוהל ע"י הספרייה הלאומית. האיגוד לוקח חלק פעיל בפרויקט.

מאגר מידע אודות הארכיונים בישראל בפיתוח.