מצגת להרצאה של דר' אסף טרקטינסקי ביום אלסברג בנושא תיאור חומר ארכיוני בגנזך המדינה ב- 23 בדצמבר 2014

29/12/2014

למצגת