קול קורא להגשת המלצות לכיבודים ופרסים


לקראת יום הרליץ 2015 אנו מזמינים בזאת את חברי האיגוד להמליץ על חברים לאחד מתארים הבאים:
1. חבר כבוד
התואר חבר כבוד מוענק לחבר האיגוד אשר תרם לפיתוח ולקידום הארכיונאות בישראל לפחות ב-10 השנים האחרונות והיה חבר פעיל במוסדות האיגוד.
2. יקיר האיגוד
התואר יקיר האיגוד יוענק לאדם או למוסד שאינם חברי האיגוד ואשר תרמו תרומה משמעותית לאיגוד ולקידום מקצוע הארכיונאות והמורשת.
3. פרס הרליץ
הפרס על שמו של ד"ר גיאורג הרליץ ז"ל יוענק ליחיד בתחילת דרכו המקצועית או לקבוצה בראשית דרכה, על פרויקט מיוחד ועל הצטיינות בעבודה והישגים מקצועיים יוצאי דופן. עליהם להיות חברי באיגוד בשנתיים האחרונות לפחות.
4. ציון לשבח
הפרס יוענק ליחיד או לקבוצה על לקיחת חלק בפרויקטים מיוחדים ומשמעותיים בארכיונאות.
המועמד לקבלת הציון לשבח חייב להיות חבר באיגוד ב – 5 השנים האחרונות לפחות.
5.תעודת הוקרה
תעודות הוקרה יוענקו לאלו שעבדו בארכיונים לאורך שנים ותרמו בצורה משמעותית לפיתוחו ופרשו לאחרונה מעבודתם זו. (חברות באיגוד אינה תנאי לקבלת התעודה).

איך ומי רשאי להמליץ על מועמדים ?
  • חברי האיגוד בלבד רשאים להמליץ על מועמדים לקבלת הפרסים על גבי טופס נפרד לכל אחד מהפרסים.
  • חברי ההנהלה, ועדת החברות וחברי ועדת הפרסים אינם רשאים להמליץ על מועמד מטעמם או להמליץ על עצמם לקבלת הפרסים.
  • מועמד רשאי להמליץ על עצמו.
הטפסים יכללו את הפרטים הבאים:
  • פרטי המועמד- שם פרטי ושם משפחה, תאריך הצטרפות לאיגוד, פירוט התפקידים שמילא באיגוד מידע על פעילות רלבנטית לפרס.
  • פרטי הממליץ- שם ושם משפחה, כתובת, טלפון, פקס, כתובת מייל ופירוט הנימוקים להענקת הפרס.
  • הסכמת המועמד להגשת מועמדותו.
  • המלצה על קבוצה לקבלת פרס – יש לפרט את שמות חברי הקבוצה ותפקידיהם, וכן לפרט את פעילותה של הקבוצה שבגינה היא זכאית לקבל את הפרס.
ההצעות למועמדים לקבלת הפרס יועברו באמצעות הדואר האלקטרוני אל:
מזכירת האיגוד אילנה אלון ilanaalon@gmail.com  
או 
יו"ר ועדת הפרסים ליליק זקס liliks@netvision.net.il

את ההצעות יש לשלוח על גבי הטפסים המיוחדים לפרס המומלץ עד ליום 20 בינואר 2015.

טופס המלצה למועמדות לחבר כבוד באיגוד