קפה שישי 13 במרס

09/02/2015

מפגש "קפה שישי" ראשון לשנה זו יתקיים ביום שישי, 13 במרס, בקפה ארומה באוניברסיטת תל אביב, בין השעות 10:00 ל- 12:00. המפגש יעסוק בפרויקט "ביליון קברים" לתיעוד בתי קברות ומאגר מידע אינטרנטי, ותנחה אותו הגב' רוז פלדמן.