יום הרליץ 2015

13/02/2015

יום הרליץ השנה יתקיים ביום חמישי, 19 במארס, כ"ח באדר.
יום העיון יוקדש לנושא "ארכיונים ומגדר", כמו"כ יוענקו פרס הרליץ ותעודות כבוד כמקובל.
שמרו את התאריך.