יום הרליץ 2015


התקיים ב- 19 במרץ. כמו כל שנה חולקו פרסים, תעודות הוקרה וציונים לשבח לחברי האיגוד שהצטיינו בפעילותם ובתרומתם למקצוע.
למצגת הטקס לחלוקת הפרסים 

הרצאות הכנס עסקו בארכיונים של נשים ומגד.