הכנס ה- 35 לגנאלוגיה יהודית 2015 - מפת הארכיונים במדינת ישראל, מיכל הנקין


מיכל הנקין הרצתה בכנס ה- 35 לגנאלוגיה היהודית שהתקיים ביולי השנה בירושלים.