כנס טל דן 2015 - מצגות להרצאות


ההרצאות ניתנו בביום המוקדש לנושא "איבוד חומר ארכיוני ואחזור מידע בעידן אלקטרוני"ארכיון ומוזאון בדרך להנגשה (הרצאה), גליה דובידזון

ארכיון ומוזאון בדרך להנגשה (מצגת), גליה דובידזון