סיפורים מארכיון עמק יזרעאל


הרדיו האזורי של המועצה האזורית עמק יזרעאל משדר סיפורים מארכיון המועצה. אסתר רויניק, מנהלת הארכיון, בסיפור הראשון בסידרה בקישור כאן