יום הרליץ 2016


יום הרליץ 2016 התקיים בצל פטירתה של גב' אסתר הרליץ והוקדש לה ולעשייתה רבת השנים במגוון תחומי חיים.

ביום העיון עסקנו בשאלות הבאות: אם יש ערך למידע ובעיקר מה ערכו לדורות הבאים? אם הארכיונאי יכול לעשות עוד כדי להציף את המידע ומהם הנתיבים לליבו של העיתונאי?