ההצהרה הבינלאומית על הארכיונים (בערבית)

التصريح الدولي للأراشيف      (ההצהרה הבינלאומית על הארכיונים)