תוכנית השתלמויות 2016

 תכנית לפעילות בתחום הארכיונאות בשנת 2016

קורסים להכשרה מקצועית:

1.      קורס ליסודות הארכיונאות

2.      קורס לארכיונאות ברמה של תואר שני

3.      סדנה לשימור בספרייה הלאומית (4 מפגשים על פי הרשמה מראש)

ימי עיון:

1.      יד יצחק בן צבי – אלבומי הארץ יוצאים לאור – 26 בינואר

2.      יום הרליץ, "ערכו של המידע היום ומחר, ודרכו של הארכיון לתקשורת", 6 באפריל 2016

3.      כנס טלדן, מאי, 2016

4.      כנס בוון ליר עם הסדנה להיסטוריה חברתית: למי שייך העבר – 25 במאי

5.      הארכיון – מגן המורשת לדורות, 4 ביוני 2016


7.      כנס שימור ארצי, נובמבר 2016

כנס שנתי:

1.      כנס מעלות, דצמבר 2016