פרסי יום הרליץ - 2002

ביום הרליץ 2002 הוענקו מטעם האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע התעודות והפרסים הבאים:

פרס הרליץ הוענק לגינה גלי
על תרומתה הרבה בטיפוח מערכת הארכיונאות בגליל העליון ובהדרכת ארכיונאי האזור, וכן על פעילותה בתיעוד בעל פה
של ותיקי הגליל.

חברות כבוד ניתנה ליגאל רפאלי
על תרומתו הרבה לקידום הידע והמקצועיות בתחומי השימור,
השיקום, תורת המבנים והציוד בקרב חברינו הארכיונאים
במדינת ישראל ועל הקידום המקצועי של איגוד הארכיונאים
בישראל.

יקירת האיגוד קיבלה גב' אסתר הרליץ

על היותה מלווה נאמנה במשך שנים רבות את פעילות
האיגוד ומעניקה את פרס הרליץ לנבחרים מתוכו.