פרסי ותעודות יום הרליץ


ד"ר גיאורג הרליץ ז"ל, נחשב לאבי הארכיונאות הישראלית ושימש כנשיא כבוד של האיגוד הארכיוני בישראל מ-14 ביוני 1956.
ד"ר הרליץ הלך לעולמו ב-9 בינואר 1968. ב-5 במרץ 1968 התכנסה מועצת האיגוד הארכיוני בישראל והחליטה: "להקים קרן להדרכה ולהשתלמות מקצועית שתקרא על שם ד"ר ג.י. הרליץ ז"ל". ואכן ביום עיון שהתקיים ב-26 בדצמבר 1968 קיבלו את הפרס ארבעה בוגרים של  המחזור השלישי של לימודי ארכיונאות באוניברסיטה העברית: גד כוכבא ז"ל, אריה ארד, שלומית יונאי מגנזך המדינה ואתי אלדג'ם מהארכיון הציוני המרכזי.

 ב - 1969 החליטה הנהלת האיגוד הארכיוני בישראל לקיים יום עיון מיוחד לזכרו של ד"ר הרליץ ז"ל ולהעניק את הפרס ב"יום הרליץ". בפעם הבאה כשהפרס הוענק, אז נקרא "פרס הוקרה", היה ב-1973, וגם הפעם הוא הוענק לבוגרי לימודי הארכיונאות באוניברסיטה העברית (המחזור הרביעי). הפרס לא הוענק מידי שנה אלא כאשר נמצא מועמד/ת מתאים/ה. 

ב-2005 נוסף נושא הפרס כסעיף בתקנון איגוד הארכיונאים בישראל, והנוסח שלו אושר באסיפה הכללית ב-2007, כאשר האיגוד הפך ל"האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע". וכך נקבע : "הפרס על שמו של ד"ר גיאורג הרליץ ז"ל, יוענק על הצטיינות בעבודה והישגים מקצועיים ליחיד או לצוות. ועדת החברות תמליץ לפני ההנהלה על מועמדים, לא פחות מ-30 ימים לפני "יום הרליץ", וההנהלה תבחר את מקבל/י הפרס.  על מקבל/ת הפרס להיות חבר/ה באיגוד במשך שנתיים לפחות".

כיום הפרס מוענק מידי שנה -  "ליחיד בתחילת דרכו המקצועית או לקבוצה בראשית דרכה, על פרויקט מיוחד ועל הצטיינות בעבודה והישגים מקצועיים יוצאי דופן. עליהם להיות חברי באיגוד בשנתיים האחרונות לפחות חבר/ה באיגוד במשך שנתיים לפחות".

פרסי יום הרליץ - 2011