פרסי יום הרליץ - 2000

ביום הרליץ 2000 הוענקו מטעם האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע התעודות והפרסים הבאים:

פרס הרליץ הוענק לצוות ארכיון הגולן
על פעילותו המסורה באיסוף ובשימור התיעוד של ההתיישבות הישראלית ברמת הגולן, והפיכתו לחלק בלתי נפרד מהמורשת ההיסטורית של העם והמדינה

חברות כבוד ניתנה לזהר אלופי
על תרומתה לקידום הארכיונאים בישראל,
על עשייה רבה בהכשרת דורות של ארכיונאים,
על פעילותה למען פיתוחו וקידומו של התיעוד ההיסטורי ברשויות המקומיות
ועל ייצוג הארכיונאות הישראלית בארגונים בינלאומיים

חברות כבוד ניתנה לרות עצמון