פרסי יום הרליץ - 2005

ביום הרליץ 2005 הוענקו מטעם האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע התעודות והפרסים הבאים:

פרס הרליץ הוענק למחמוד ריאן - ארכיון כבול

חברות כבוד ניתנה למנחם לוין

חברות כבוד ניתנה ליעקב ברכה