פרסי יום הרליץ - 2006

ביום הרליץ 2006 הוענקו מטעם האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע התעודות והפרסים הבאים:

פרס הרליץ הוענק לאריק קלינר

חברות כבוד ניתנה ליוסף אופיר