פרסי יום הרליץ - 2009

ביום הרליץ 2009 הוענקו מטעם האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע התעודות והפרסים הבאים:

פרס הרליץ הוענק ליובל רון

חברות כבוד ניתנה לדליה מורן