פרסי יום הרליץ - 2010

ביום הרליץ 2010 הוענקו מטעם האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע התעודות והפרסים הבאים:

פרס הרליץ הוענק למאשה זולוטורבסקי בר

פרס הרליץ הוענק לרחל משרתי