פרסי יום הרליץ - 2014

ביום הרליץ 2014 הוענקו מטעם האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע התעודות והפרסים הבאים:

פרס הרליץ הוענק לאלי אברמוביץ

אלי החל את עבודתו בארכיון הגולן לפני 3 שנים. היות שלא היה לו רקע מוקדם בתחום, יצא ללימודים בבית ברל לרכוש את עקרונות הארכיונאות. הוא מבצע את עבודתו באחריות ובמסירות ופועל בהתאם לעקרונות המקצוע. בנוסף לעבודתו השוטפת בארכיון, הכוללת טיפול במידע ובתקשורת, אלי אחראי בגולן על מגנזות המועצה האזורית והמקומית, ומסייע ישובים וגופים בגולן. מטפל בחומרים המועברים על פי נהלים, הערכה, ביעור ושמירה לצמיתות.בימים שנעדרתי תכנן וניהל את מעבר הארכיון למבנה החדש במשכן הקבע.
אלי לומד זו השנה השנייה את מקצוע הארכיונאות בבית ברל במטרה להמשיך ולעסוק בתחום להעמיק ולהרחיב ידיעותיו. מאחלת לכל מנהל/ת עובד מסור אחראי ורציני שניתן לסמוך עליו שהעבודה תעשה באופן המקצועי והאחראי ביותר.

חברות כבוד ניתנה ליהודית שפיצר


יקירת האיגוד קיבל צבי האוזר

הוקרה מיוחדת קיבלו:
נטע סיוון
מרים יחיאלי
צבי גלייני

ציון לשבח הוענק לרבקה הר-זהב