כנס טלדן 2017

02/04/2017
יום העיון, שיתקיים במסגרת כנס טלדן, יעסוק בארכיונים דיגיטליים בארץ ובחו"ל: שת"פ, טכנולוגיות ואתגרים
ההצאות תתמקדנה בשיתופי פעולה וחילופי מידע בין ארכיונים בישראל ובחו"ל לאור התגברותם בשנים האחרונות של הקשרים בין הארכיונים בכל הקשור לדיגיטיזציה, הנגשה משותפת, חילופי מידע, יצירת כלי חיפוש משותפים ותמיכה הדדית בהיבטים מקצועיים.
קשרים אלה מעלים לא מעט סוגיות טכנולוגיות, משפטיות ורעיוניות שונות. יום העיון יציג בפני הקהל פרויקטים משותפים, מודלים לשיתוף פעולה, חילופי מידע בין מפקידים לארכיונים, סוגיות ובעיות שונות והצעות לפתרונן.

יו"ר: ד"ר מאשה זולוטרבסקי בר, ארכיון יד טבנקין

האיגוד יסבסד את השתתפות חבריו ב-100 ₪ למשתתף/ת