מקרו-הערכה בשטח - הערכת חומר ארכיוני במוסדות תרבות: המקרה של התזמורת הסימפונית ירושלים, רשות השידור

09/05/2017
ד"ר סטפן ליט, מחלקת הארכיונים, הספרייה הלאומית, ירושלים

כמויות הרשומות אשר נוצרות כיום במוסדות ובארגונים דורשות גישה יעילה לתהליך הערכת חומר ארכיוני לקראת הפקדות הרשומות בארכיון ציבורי. 
מתודה זו – המקרו-הערכה – מוצאת שימוש ביותר ויותר מקרים. בהרצאה זו מובאת דוגמה של מקרו-הערכה, אשר נעשה לפני כשנתיים במשרדי התזמורת הסימפונית ירושלים – רשות השידור. ההרצאה תציג את שלבי התהליך ואת הסוגיות השונות שעלו במהלך הבדיקה.