מקרו-הערכה בשטח - הערכת חומר ארכיוני במוסדות תרבות: המקרה של התזמורת הסימפונית ירושלים, רשות השידור

ד"ר סטפן ליט, מחלקת הארכיונים, הספרייה הלאומית, ירושלים

כמויות הרשומות אשר נוצרות כיום במוסדות ובארגונים דורשות גישה יעילה לתהליך הערכת חומר ארכיוני לקראת הפקדות הרשומות בארכיון ציבורי. 
מתודה זו – המקרו-הערכה – מוצאת שימוש ביותר ויותר מקרים. בהרצאה זו מובאת דוגמה של מקרו-הערכה, אשר נעשה לפני כשנתיים במשרדי התזמורת הסימפונית ירושלים – רשות השידור. ההרצאה תציג את שלבי התהליך ואת הסוגיות השונות שעלו במהלך הבדיקה.