תדריך לעבודת הארכיון בקיבוץ

בשנת 1975 הכינה הוועדה הבין קיבוצית לארכיונאות תדריך לעבודת הארכיון בקיבוץ, ובקיץ 1981 עובד התדריך מחדש. 
הגרסה באתר היא של התדריך כפי שהתפרסם ב - 1984 ב-"יד לקורא", כרך כ', חוברת ג'.

תדריך זה בא להקל על הארכיונאי בקיבוץ בעבודתו בארכיון ולהתוות את קווי הפעולה הראשונים, קווי פעולה המהווים את היסוד לכל עבודת הארכיון.

התדריך מורכב ממספר חלקים שבהם יש הסבר על מהות החומר הארכיוני שבו הוא עוסק וכן מספר מונחי יסוד בארכיונאות, חלק נוסף עוסק בסידור החומר הארכיוני בארכיון.