קול קורא - פרס ע"ש פרופ' אלסברג

הגשת מועמדויות לפרס ע"ש פרופ' אלסברג לשנת 2017

חברי האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע מוזמנים בזאת להגיש המלצות למועמדויות לפרס ע"ש פרופ' פ"א אלסברג לשנת תשע"ח.
הפרס יחולק במסגרת הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע לשנת 2017 שיתקיים בירוחם, בתאריכים 07 – 09 בנובמבר (ימים ג'-ה', י"ח-כ בחשון תשע"ח).

בהתאם למורשתו של פרופ' אלסברג הפרס יחולק לשניים:
• לחוקר שכתב מחקר בתחומי הארכיונאות או בתחומים משיקים תוך שימוש בחומר ארכיוני. ( לא חייב להיות חבר איגוד).
• לתלמיד מצטיין בלימודי ארכיונאות. (חייב להיות חבר איגוד).

הצעות יש לשלוח עד ה- 01 בספטמבר 2017 למזכירת האיגוד לכתובת:
mazkirut.aia@gmail.com
ולציין בשורת הנושא של המייל: המלצות לפרס אלסברג.

מצורף טופס בו יש לציין פרטים ונימוקים ומתן הפרס.
כל טוב,
ועדת הפרס