פרס אלסברג למחקר ארכיוני והכשרה מקצועית בארכיונאות - 2017

פרס אלסברג למחקר ארכיוני הוענק השנה לשני מחקרים חלוציים:

1) לד"ר מאשה זולוטרבסקי-בר, על מחקר העוסק בדפוסים של בחירת ערכים לחיפוש על ידי משתמשים שונים, במערכות מידע ממוחשבות בארכיונים. מחקר זה זיכה את הגב' זולוטרבסקי בתואר שלישי, מטעם אוניברסיטת בר אילן.
2) לד"ר סילוויה שנקולבסקי-קרול ולד"ר אסף טרטינסקי על מחקרם המשותף בנושא הערכת רשומות הנמצאות באתר משרד החוץ, בשפה האנגלית. מחקר חלוצי המבוצע במסגרת הפרויקט הרב-תחומי והרב-לאומי INTER PARES
3) הפרס בתחום הכשרה מקצועית בארכיונאות, מוענק השנה לסטודנט אסף הרט, שסיים בהצטיינות קורס בלימודי ארכיונאות ברמה של תואר מ"א המאורגן על ידי האיגוד וזכאי לתואר "ארכיונאי מוסמך". כמו כן, סיים תואר שני במדעי המידע באוניברסיטת בר אילן.

על החתום:
ד"ר ממשה מוסק יו"ר ועדת הפרס, גב' אמירה שטרן, גב' נאוה איזין וגב' נוני ירון – ועדת הפרס

הפרס הוענק בכנס השנתי של האיגוד, בירוחם, בנובמבר 2017