תשלום דמי חבר לאיגוד לשנת 2018

04/12/2017
לארכיונאים שלום רב,
חלפה שנה, אנחנו מתארגנים לפעילות האיגודית לשנת 2018. הפעילות הענפה לא תתרחש אם לא נחדש את החברות באיגוד.
פעילויות רבות מותנות בתשלום דמי החבר: ימי עיון, כנסים, פרסומים ואוגדני עבודה. החברות מקנה הנחות בימי עיון ובכנסים, וכן זכאות לפנייה לקבלת מלגות וסיוע עבור לימודי המקצוע והשתתפות בכנסים מקצועיים בחו"ל.  כמו כן, פרסומים ואוגדני עבודה ישלחו רק למי שישלם את דמי החבר השנתיים.

על פי תקנון האיגוד החדש, אם לא יחודש תשלום דמי חבר, החברות באיגוד תסתיים בסוף חודש מארס 2018.

דמי החבר לשנת 2018 יישארו כשהיו בשנים האחרונות - 120 ₪

פרטים מלאים על אפשרויות התשלום ורישום לאתר - בקובץ המצורף. 

לשאלות הנוגעות לתשלומים ולקבלות יש לפנות ישירות לתלמה בחור, גזברית האיגוד 

שאלות עקרוניות נא להפנות לנוני ירון, יו"ר ועדת חברות haverot.aia@gmail.com

תודה ושיהיה לכולנו בהצלחה !