קול קורא הגשת מועמדויות לפרס ע"ש ד"ר גיאורג הרליץ, מרץ 2018

חברי האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע מוזמנים בזאת להגיש מועמדויות לפרס ע"ש ד"ר גיאורג הרליץ ז"ל לשנת תשע"ח.
הפרס יחולק במסגרת יום הרליץ, שיתקיים ב - 7.3.2018, יום רביעי, בארכיון הישראלי לסרטים, סינמטק ירושלים.

בהתאם לתקנון האיגוד,  הפרס יוענק ליחיד בתחילת דרכו המקצועית או לקבוצה בראשית דרכה, על פרויקט מיוחד ועל הצטיינות בעבודה והישגים מקצועיים יוצאי דופן. 
על המועמדים להיות חברי האיגוד בשנתיים האחרונות לפחות.
כן יוענקו ביום זה:
חברות כבוד -
התואר חבר כבוד מוענק לחבר האיגוד אשר תרם לפיתוח ולקידום הארכיונאות בישראל לפחות ב-10 השנים האחרונות והיה חבר פעיל במוסדות האיגוד.
יקיר האיגוד-
התואר יקיר האיגוד יוענק לאדם או למוסד שאינם חברי האיגוד ואשר תרמו תרומה משמעותית לאיגוד ולקידום מקצוע הארכיונאות והמורשת.
ציון לשבח -
הפרס יוענק ליחיד או לקבוצה על לקיחת חלק בפרויקטים מיוחדים ומשמעותיים בארכיונאות. המועמד לקבלת הציון לשבח חייב להיות חבר באיגוד ב – 5 השנים האחרונות לפחות.
תעודת הוקרה -
תעודות הוקרה יוענקו לאלו שעבדו בארכיונים לאורך שנים ותרמו בצורה משמעותית לפיתוחם ופרשו לאחרונה מעבודתם זו. (חברות באיגוד אינה תנאי לקבלת התעודה).

הצעות יש לשלוח עד ה- 10 בפברואר, 2018 לוועדת חברות לכתובת: mazkirut.aia@gmail.comhaverot.aia@gmail.com
ולציין בשורת הנושא: המלצות לפרס הרליץ 2018- סוג הפרס (לדוגמא- חבר כבוד) ושם המועמד. מצורפים טפסים למילוי.

בברכה, 
ועדת הפרס