הצהרה משותפת במקסיקו סיטי, נובמבר 2017

09/01/2018
בקונגרס של ה – ICA, שהתקיים בסיאול, דרום קוריאה, בספטמבר 2016, הוגדרו קווי המתאר של הפעולות שהארגון הבינלאומי לארכיונים מתחייב לקדם במשך ארבע השנים הבאות:
• ההכרה ברשומות כייחודיות ובלתי ניתנות להחלפה וכמקור למידע
• קידום ופיתוח מדיניות לניהול רשומות אלקטרוניות כולל גם שימור ארוך טווח והנגשה של המורשת הדיגיטלית של האנושות
• פיתוח בר-קיימא של כספים ומשאבי אנוש למימוש מטרות אלו
• תמיכה ביוזמות לפיתוח מדיניות בתחומים אלו של גופים בינלאומיים כגון אונסקו, או"ם
• חיזוק שיתופי הפעולה במישור הבינלאומי

בתום הכנס השנתי במקסיקו, נובמבר 2017, המשתתפים אישרו מחדש את המחויבות המתמשכת לפעולות כפי שהוגדרו בסיאול 2016.
הנושא של הכנס "ארכיונים, אזרחות, ושילוב בין תרבויות" (interculturalism) נדון בהרחבה תוך התייחסות לאחריות של הממשלות, המגזר העסקי והחברה האזרחית. יותר ויותר אנו רואים שלניהול של ארכיונים כזיכרון, עדות ותיעוד יש השפעה מכרעת על זכויות אדם, נגישות למידע, השמירה על צנעת הפרט, וענפי היצירה.

בהצהרה שאושרה במקסיקו, 2017, ישנה התייחסות לנושאים הבאים:
אנו מכירים בתפקיד ובאחריות של הארכיונים בניהול מידע לטובת הציבור, בחשיבות של ההתפתחות העכשווית במדיניות המידע ובהשפעת הנגישות למידע על יכולתם של אזרחים ליהנות מזכויותיהם וזכאויותיהם;
על כן מסכימים ומתחייבים לנושאים הבאים:
1. באמצעות מכלול הערוצים ההולמים אנו מביעים את דאגתנו לגבי רעיון "הזכות להישכח" במובנו הרחב ביותר: לכל יחיד ישנה הזכות לפרטיות, אך ממשלות וארגונים חייבים באחריותיות ולציבור יש זכות לגשת למידע חוקי המשרת את האינטרס הציבורי. אין חברה שמותר לה לשכוח את האזרחים שלה ואת מעשיהם, ואין ישות שרשאית למחוק כל רמז לפעילות שנעשתה על ידה (ביעור לא ראוי). היכולת לשכוח את העבר שווה ליכולת להכחיש את העבר. היכולת להכחיש את העבר היא היכולת לפעול ללא חשש מעונש, להשתלט על ההווה ולמנוע את בניית העתיד.
2. לפעול לשימור המורשת התיעודית הדיגיטלית של האנושות. עלינו להגיב לשינויים הטכנולוגיים ולתמוך בהם לאור כל היתרונות שהם מביאים. איננו יכולים להרשות להתיישנות טכנולוגית למנוע מדורות העתיד את הגישה למורשת בעלת הערך העצום הזה. לכן ה-ICA ימשיך לתמוך ביוזמת "זכרון עולם" של אונסק"ו.
3. להעלות למודעות שרשומות ציבוריות חייבות להישאר נגישות וזמינות, אמינות, ובקונטקסט שלהן. אנחנו נתנגד לצנזורה, סינון או הסתרה ע"י אמצעי איתור או מנועי חיפוש, של רשומות שהן מעניינו של הציבור .
4. להזכיר כי הארכיונים הינם הזרעים של השילוב הבין-תרבותי מכיוון שהשילוב בין תרבויות וקבוצות אנושיות מבוסס על "אופקיות" המונעת מתרבות אחת עליונות על אחרת, תוך עידוד שוויוניות, יושרה ודו-קיום הרמוני המבוסס על כיבוד האחר והשונה ומניעת ניצול כלשהו.
5. עידוד ממשלות וגופים מרכזיים בתחום חוקי זכויות יוצרים לזהות ולקדם חקיקה שתאפשר את הנגישות למידע בהקשר הפעילות הארכיונית.
6. לעודד שיתופי פעולה בין מדינות, גופי ממשל ביטחוניים, מוסדות ארכיונים וגופים בינלאומיים וזאת באמצעות מסגרת חוקית והטלת סנקציות על פעילות לא חוקית, כדי למנוע העברה לא ראויה ממקום למקום של חומרי תיעוד מורשת.
7. עידוד ותמיכה בהטמעת נהלים והנחיות שנכתבו על ידי ארגונים בינלאומיים למניעת אובדן מוחלט של אוצרות מורשת תרבות במקרה של אסונות טבע וקונפליקטים אזרחיים.