ההרשמה ליום העיון:"חשיפת חומר ארכיוני"

חברי וחברת האיגוד שלום,
החלה ההרשמה ליום העיון "חשיפת חומר ארכיוני" מסגרת כנס "טלדן" - 16.5.2018

שימו לב להוראות ההרשמה כדי לקבל את מחירי ההנחה לחברי האיגוד !

כמו בכל שנה האיגוד יסבסד את השתתפות חבריו בסך 100 ש"ח + מע"מ, זאת כתוספת למחיר המצוין בהמשך.
על חברי האיגוד לשלוח את טופס ההרשמה  ולצין בו שהם חברי האיגוד.

המחירים לחברי האיגוד, לא כולל השתתפות האיגוד, הם:
מחיר כולל ארוחת צהריים : 580 ₪ + מע"מ - משולם ע"י המשתתפ/ת
מחיר ללא ארוחת צהריים: 375 ₪ + מע"מ - משולם ע"י המשתתפ/ת

המחירים המיוחדים לא מתפרסמים באתר, לכן צריך להשתמש בטופס הרשמה -  יש להדפיס את הטופס, למלא אותו ושלוח סרוק במייל או דרך פקס, לכתובות המצוינות ​בטופס עצמו.
בשורות הבאות בטופס יש לרשום כך, לדוגמה:
[תוספת] חבר/חברת האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע
סכום התשלום/התחייבות: (580 + מע"מ) ₪. לתשומת לבך, המחירים הנקובים בטופס זה אינם כוללים מע"מ, ואילו סכום התשלום/ התחייבות
 חייב לכלול מע"מ יש להוסיף 17% למחירים הנקובים בטופס
תאריך התשלום: 16.5.18
חתימת המתחייב/ת לשלם: ישראל ישראלי

מצורף קישור לתכנית יום העיון: חשיפת חומר ארכיוני

בברכה,
מאשה זולוטורבסקי-בר, רכזת יום הארכיונאים - "טלדן" 2018
דודו אמיתי, יו"ר האיגוד