תזכורת על קיום המחזור השלישי של הסדנאות האזוריות !

לחברות ולחברים שלום,
ברצוננו להזכיר לכל אלו שנרשמו לסדנאות כי במהלך חודש יוני יתקיימו סדנאות ההמשך לפי המקומות והתאריכים הבאים:


לו"ז   2018

בגליל המזרחי – במוא"ז גליל עליון

בגליל המערבי – במועדון מילואות

בדרום – במוא"ז שער הנגב

במרכז – ביד יערי בגבעת חביבה

יוני

 

יום ד'   6.6.2018

  סדנא ב'

יום ה'   7.6.2018

סדנא ב'

יום ג'   12.6.2018

  סדנא ג'

יום ג'   19.6.2018

סדנא ג'

תוכנית הסדנאות ב' ו- ג' שתתקיימנה מפורטות בקובץ המצורף.

מספר הבהרות
1. מיקום המפגש בגליל המזרחי הפעם הוא במבנה המועצה האזורית גליל עליון בקרית שמונה. משרדי המועצה נמצאים בכניסה הדרומית לקריית שמונה, יש לפנות בפנייה הדרום המערבית (בשילוט לצוק מנרה).
2. המפגש בגליל המערבי יתקיים במרכז מילואות כפי שהיה.
3. המפגש בשער הנגב יתקיים במועדון החבר בגבים, כפי שהיה לאחרונה.
4. המפגש במרכז, יתקיים ביד יערי כפי שהיה לאחרונה.
5. עדיין אפשר לצרף לסדנאות חברים נוספים שלא נרשמו עד כה. החברים יכולים להגיע ולהירשם במקום.
6. חברי האיגוד מתבקשים להציג כרטיס חבר בכניסה לסדנא (אם קיבלו).
7. עלות ההשתתפות לכל סדנא, היא 40 ₪ לכל משתתף שהוא חבר האיגוד, ו-60 ₪ לסדנא, ללא חברים.

שאלון משוב
לקראת סיום סדרת הסדנאות במהלך יוני הקרוב, יש לנו, בוועדה המארגנת, עניין רב לדעת את התרשמותכם מהמפגשים. מצורף בהמשך שאלון משוב. נבקשכם לסמן בו באיזה סדנא השתתפתם (כולל מיקומה), ומאיזה סוג ארכיון אתם (מושבי, קיבוצי, מועצה מקומית, עירייה, ארכיון מוסדי).
אנא, התייחסו לתכנית הסדנאות באופן כללי וגם למפגשים הבודדים על מרכיביהם. תודה מראש על שיתוף הפעולה במילוי המשוב. זהותכם תישמר ולא תיחשף.

פרטים מלאים וטופס המשוב - מצורפים כקובץ לדף זה.

בברכת חברים,
צוות ההיגוי לסדנאות אזוריות בהנהלת האיגוד:
ד"ר רוני עזתי, ד"ר מאשה זולוטרובסקי, ליליק זקס וד"ר חובב צפריר