אוצרות גנוזים באלבום הפרטי

הכנס יתקיים ביום רביעי, ו' באב תשע"ח, 18 ביולי 2018
בין השעות 9:30–16:30
באודיטוריום, יד בן-צבי, רחוב אבן גבירול 14 ירושלים

פרטים מלאים ורישום - בקובץ המצורף