חשיפת חומר ארכיוני – סוגיות משפטיות, אתיות וטכנולוגיות

21/07/2018
כנס טלדן 2018
יו"ר: ד"ר מאשה זולוטרבסקי בר, האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע

בארכיונים רבים קיים חומר ארכיוני אשר חלות עליו מגבלות גישה לציבור הרחב. חלק מן המגבלות קשורות להגנה על פרטיות של אנשים המוזכרים בו, מגבלות נוספות קשורות לנושאים ביטחוניים או להנחיות של גורמים שהפקידו את החומר בארכיון. יום העיון יחשוף את קהל המשתתפים לסוגיות שונות (משפטיות, אתיות וטכנולוגיות) העולות ממורכבותו של תהליך החשיפה בעידן הדיגיטלי.

מושב א': סוגיות בחשיפת חומר ארכיוני
09:15-09:00
דברי פתיחה
דודו אמיתי, יו"ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע
09:45-09:15
סוגיות בחשיפת חומר ארכיוני בארכיון העירוני תל אביב – יפו
לריסה שניטקינד, מנהלת ארכיון העיר תל אביב-יפו
10:30-09:45
פחד ואומץ לחשוף ולהיחשף
ד"ר רועי פלד, התנועה לחופש המידע, ביה"ס למשפטים ע"ש שטריקס, המכללה למנהל

10:30-11:00
הפסקת קפה

מושב ב': פאנל מומחים
יו"ר: גב' אילנה אלון, מנהלת ארכיון צה"ל
12:15-11:00
פאנל מומחים:
ד"ר יעקב לזוביק, גנז המדינה
עו"ד רבקי דב"ש, ראשת היחידה הממשלתית לחופש המידע, משרד המשפטים
מיכל הנקין, מנהלת ארכיון העיר חיפה
ליאור יבנה, מנכ"ל עקבות
ד"ר שי חזקני, המחלקה להיסטוריה ומכון גילדנהורן ללימודי ישראל, אוניברסיטת מרילנד
13:00-12:15
שאלות ותשובות

14:30-13:00
הפסקת צהריים

מושב ג': אתיקה בחשיפת חומר ארכיוני
יו"ר: ד"ר רוני עזתי, מנהל ארכיון יד טבנקין

15:00-14:30
בין סדן לפטיש - למי הזכות להחליט על החשיפה?
גליה דובידזון, מנהלת הארכיון לתולדות פתח תקוה ע"ש עודד ירקוני
15:30-15:00
בין גילוי לחיסוי – מידע בדמוקרטיה הישראלית
דליה דורנר, שופטת בית המשפט העליון בדימוס ונשיאת מועצת העיתונות
16:00-15:30
אתיקה בחשיפה חומר ארכיוני אישי
סימון שליאכטר, מדור לחקר המשפחה, ארכיון הציוני המרכזי
16:30-16:00
אתיקה בדיגיטיזציה של חומר ארכיוני
ד"ר מאשה זולוטרבסקי בר, מנהלת פרויקטים, ארכיון יד טבנקין

רישום ופרטים על יום העיון - כאן

סיכום מלא של יום העיון מצורף כקובץ