שאלון למידע@ון - יורם (יוקי) גלעד מקיבוץ גבים

באיזה ארכיון אתה עובד ?
ארכיון קיבוץ גבים

כמה שנים ?
את הארכיון הקמתי למעשה בשנת בפברואר 1958 - לפני 60 שנה.

איך הגעת למקצוע ?
מאחר שאני אספן בלתי נלאה, חשבתי כי יש צורך לשמור ולתעד את המתרחש בקיבוצי. התחלתי לאסוף קטעי עיתונות וחומר נוסף, עוד מימי המנדט.

מה החלק שאתה הכי אוהב בעבודה בארכיון ?
החלק האהוב עלי ביותר - צילום ועריכת סרטונים מהווי גבים.

מה הכי מתסכל ?
חוסר יכולת להנגיש את מה שנמצא בארכיון לקהל הרחב, חברי גבים וילדיה.

האם עובד לבד ?
אני עובד לבד , מדי פעם מקבל עזרה.

איזה שיתופי פעולה יש מחוץ לארכיון ? (ביישוב/בגופים מקבילים/אחר)
בזמנו היו מפגשים אזוריים, ובהם טיפלנו, ארכיונאי שער הנגב, בבעיות ובתכנים, כל אחד תרם את יכולותיו.

מה החלום המקצועי שלך - מה תרצה להציג ? איזה אוסף לקבל ? איזו משימה לסיים ?
אין לי חלום מקצועי, בנוסף לעבודתי בארכיון, אני מטפל בשחזור המבנים הראשונים של גבים, בתוך המבנים יש תצוגות מהארכיון.
זו משימה מסובכת הדורשת עבודה רבה, אני מקווה לסיימה ולהציג לאוכלוסייה את פניו של הקיבוץ מראשית ימיו.

"טיפים" שלך לארכיונאים אחרים ?
מאחר וכל ארכיונאי מדגיש מה שנראה לו, אני לא רוצה לתת טיפים.
בעקבות כל החידושים הדיגיטליים, ההתפתחות במחשוב, יש צורך ללמוד כיצד ליישם ולשמר את החומר המצטבר, בצורה אחרת מזו שעבדנו לפני שנים.

האם אתה חבר איגוד?
אני חבר בארגון, איני משתתף במרבית המפגשים, טוב שמקיימים פעילות אזורית, יותר קל להגיע לכנס אזורי ולא לתל אביב או צפונה.

מה היית רוצה לשפר באיגוד/אתר/פייסבוק ?
הוצאות חוברות מודפסות על ימי העיון והכנסים. רוב החומר נשלח בדואר האלקטרוני, לדעתי, עדיין קל וטוב לקרוא מהנייר.

יוקי, ארכיון גבים