קול קורא: הארכיון "יוצא מגדרו" - תעודת הוקרה למיזם ארכיוני

הארכיונים עוברים שינוי בתפיסת תפקידם משומרי חומר מינהלי לגופים פעילים המתווכים בין  העבר, ההווה והעתיד ומעורבים בפעילות חברתית קהילתית.
ארכיונים בימינו יוצאים מתוך המקום והפעילות המסורתית שלהם ופונים לפעילויות ולשותפויות עם הקהילה בתחומים רבים.

החל משנת 2018 האיגוד החליט לחדש ולהעלות על נס יוזמות מקומיות או ארציות של פרויקטים ארכיוניים, זאת מתוך החשיבות שהאיגוד רואה בארכיון יוזם ובשיתופי פעולה שלו עם גופים ואנשים שונים.

האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע מזמין ארכיונים לשלוח הצעות והמלצות למועמדויות לתעודת הוקרה למיזם ארכיוני על שם פרופ' פ"א אלסברג לשנת תשע"ט. תעודת ההוקרה תחולק במסגרת הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע שיתקיים בדצמבר 2018.

התעודה תינתן לארכיון שצוותו היה מעורב באופן פעיל במיזם של פעילות משותפת ומתמשכת בין הארכיון לבין אחד או כמה מהגופים הבאים:
• הקהילה המקומית
• מוסדות חינוך
• קבוצות אוכלוסייה ייעודיות (מבחינה גילאית, אתנית ועוד)
• הגוף היוצר
• אמצעי תקשורת

זכאים להגיש הצעות לפרס:
ארכיונים שקיימו מיזם החל משנת 2016

הנחיות להגשת ההצעות:
את הטופס המצורף לדף יש למלא ולשלוח עד לתאריך 15.11.2018 במייל לוועדת הפרס:
 haverot.aia@gmail.com

לתשומת לבכם - אפשר ורצוי להוסיף את הפרטים בקובץ ה -  word המצורף עצמו, לשמור את הקובץ ולשלוח במייל. 

בברכה - נוני ירון וחגית זמרוני - ועדת חברות